Guangzhou R&F 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Cai Haojian
01
2. Chen Weiming
01
3. Xiao Zhi
01
4. Ma Junliang
00
5. Huang Zhengyu
00
6. Li Yuyang
00
7. Eran Zahavi
00
8. Zhang Chenlong
00
9. Renatinho
00
10. Cheng Yuelei
00
11. Lu Lin
00
12. Jiang Jihong
00
13. Yi Teng
00
14. Chen Zhizhao
00
15. Tang Miao
00
16. Ding Haifeng
00
17. Li Tixiang
00
18. Junior Urso
00
19. Chang Feiya
-01
20. Wang Xin
-01
21. Chen Yajun
-01
  
1. Eran Zahavi
0540
2. Renatinho
0540
3. Cheng Yuelei
0540
4. Yi Teng
0540
5. Tang Miao
0540
6. Junior Urso
0540
7. Huang Zhengyu
0432
8. Xiao Zhi
0375
9. Li Tixiang
0352
10. Chen Zhizhao
0339
11. Ding Haifeng
0313
12. Jiang Jihong
0282
13. Lu Lin
0224
14. Zhang Chenlong
0180
15. Chang Feiya
0162
16. Ma Junliang
0029
17. Li Yuyang
0005
18. Chen Yajun
0003
19. Wang Xin
0003
20. Chen Weiming
0001
21. Cai Haojian
0000
  
1. Huang Zhengyu
06
2. Eran Zahavi
06
3. Renatinho
06
4. Cheng Yuelei
06
5. Yi Teng
06
6. Tang Miao
06
7. Junior Urso
06
8. Xiao Zhi
05
9. Ma Junliang
04
10. Lu Lin
04
11. Jiang Jihong
04
12. Chen Zhizhao
04
13. Ding Haifeng
04
14. Li Tixiang
04
15. Cai Haojian
03
16. Chang Feiya
03
17. Li Yuyang
02
18. Zhang Chenlong
02
19. Chen Yajun
01
20. Chen Weiming
01
21. Wang Xin
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Eran Zahavi
06
2. Xiao Zhi
02
3. Chen Zhizhao
02
4. Renatinho
01
5. Junior Urso
01
  
1. Jiang Jihong
02
2. Huang Zhengyu
01
3. Zhang Chenlong
01
4. Renatinho
01
5. Cheng Yuelei
01
6. Xiao Zhi
01
7. Yi Teng
01
8. Ding Haifeng
01
9. Junior Urso
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Lu Lin
1985
2. Xiao Zhi
1985
3. Cheng Yuelei
1987
4. Eran Zahavi
1987
5. Chen Zhizhao
1988
6. Renatinho
1988
7. Junior Urso
1989
8. Li Tixiang
1989
9. Tang Miao
1990
10. Yi Teng
1990
11. Jiang Jihong
1990
12. Ding Haifeng
1991
13. Chang Feiya
1993
14. Zhang Chenlong
1993
15. Cai Haojian
1995
16. Li Yuyang
1997
17. Huang Zhengyu
1997
18. Wang Xin
1997
19. Chen Weiming
1997
20. Ma Junliang
1998
21. Chen Yajun
1999
  
1. Cai Haojian
-20
2. Chen Weiming
-18
3. Ma Junliang
-12
4. Li Yuyang
-11
5. Zhang Chenlong
-06
6. Xiao Zhi
-05
7. Huang Zhengyu
-02
8. Lu Lin
-02
9. Jiang Jihong
00
10. Wang Xin
01
11. Chen Yajun
03
12. Chen Zhizhao
04
13. Chang Feiya
04
14. Ding Haifeng
05
15. Eran Zahavi
06
16. Cheng Yuelei
07
17. Renatinho
07
18. Li Tixiang
08
19. Yi Teng
09
20. Tang Miao
10
21. Junior Urso
12
  
1. Huang Zhengyu
10
2. Yi Teng
06
3. Ma Junliang
04
4. Renatinho
04
5. Tang Miao
04
6. Chen Yajun
03
7. Eran Zahavi
03
8. Ding Haifeng
01
9. Junior Urso
01
10. Zhang Chenlong
00
11. Cheng Yuelei
00
12. Li Tixiang
-01
13. Jiang Jihong
-01
14. Li Yuyang
-01
15. Wang Xin
-01
16. Chen Weiming
-01
17. Chang Feiya
-02
18. Chen Zhizhao
-05
19. Xiao Zhi
-06
20. Cai Haojian
-06
21. Lu Lin
-12
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie TOP 20 Sport TV Slovakia


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating VVV Venlo Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Sihla
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Filipovo
Slovakia
Podsip
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio