Guangzhou R&F 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Jiang Jihong
04
2. Huang Zhengyu
03
3. Xiao Zhi
03
4. Lu Lin
03
5. Yi Teng
03
6. Li Tixiang
03
7. Cai Haojian
02
8. Zhang Gong
02
9. Zhang Chenlong
02
10. Mai Jiajian
02
11. Chang Feiya
02
12. Cheng Yuelei
02
13. Zhang Jiaqi
02
14. Chen Zhizhao
02
15. Ma Junliang
01
16. Chen Weiming
01
17. Eran Zahavi
01
18. Renatinho
01
19. Han Feng
01
20. Tang Miao
01
21. Junior Urso
01
22. Wang Xin
00
23. Li Yuyang
00
24. Dusko Tosic
00
25. Ding Haifeng
00
26. Chen Yajun
-01
  
1. Yi Teng
1260
2. Eran Zahavi
1080
3. Cheng Yuelei
1080
4. Tang Miao
1080
5. Junior Urso
1080
6. Li Tixiang
1072
7. Xiao Zhi
0978
8. Chen Zhizhao
0902
9. Lu Lin
0870
10. Jiang Jihong
0822
11. Renatinho
0772
12. Huang Zhengyu
0718
13. Ding Haifeng
0406
14. Chang Feiya
0398
15. Zhang Chenlong
0360
16. Ma Junliang
0349
17. Zhang Gong
0213
18. Han Feng
0180
19. Zhang Jiaqi
0091
20. Dusko Tosic
0090
21. Wang Xin
0015
22. Mai Jiajian
0015
23. Li Yuyang
0005
24. Chen Yajun
0003
25. Chen Weiming
0001
26. Cai Haojian
0000
  
1. Yi Teng
14
2. Huang Zhengyu
13
3. Eran Zahavi
12
4. Cheng Yuelei
12
5. Xiao Zhi
12
6. Lu Lin
12
7. Tang Miao
12
8. Li Tixiang
12
9. Junior Urso
12
10. Chen Zhizhao
11
11. Ma Junliang
10
12. Jiang Jihong
10
13. Renatinho
09
14. Chang Feiya
08
15. Ding Haifeng
08
16. Cai Haojian
04
17. Wang Xin
04
18. Zhang Chenlong
04
19. Zhang Gong
03
20. Mai Jiajian
03
21. Chen Weiming
02
22. Li Yuyang
02
23. Han Feng
02
24. Zhang Jiaqi
02
25. Chen Yajun
01
26. Dusko Tosic
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Eran Zahavi
09
2. Xiao Zhi
06
3. Renatinho
03
4. Lu Lin
02
5. Chen Zhizhao
02
6. Ma Junliang
01
7. Chang Feiya
01
8. Zhang Jiaqi
01
9. Junior Urso
01
  
1. Xiao Zhi
02
2. Jiang Jihong
02
3. Tang Miao
02
4. Junior Urso
02
5. Zhang Gong
01
6. Huang Zhengyu
01
7. Zhang Chenlong
01
8. Chang Feiya
01
9. Renatinho
01
10. Cheng Yuelei
01
11. Yi Teng
01
12. Ding Haifeng
01
  
1. Xiao Zhi
01
2. Li Tixiang
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Han Feng
1983
2. Dusko Tosic
1985
3. Lu Lin
1985
4. Xiao Zhi
1985
5. Cheng Yuelei
1987
6. Eran Zahavi
1987
7. Chen Zhizhao
1988
8. Renatinho
1988
9. Junior Urso
1989
10. Li Tixiang
1989
11. Tang Miao
1990
12. Yi Teng
1990
13. Jiang Jihong
1990
14. Ding Haifeng
1991
15. Zhang Jiaqi
1991
16. Zhang Gong
1992
17. Chang Feiya
1993
18. Zhang Chenlong
1993
19. Mai Jiajian
1995
20. Cai Haojian
1995
21. Li Yuyang
1997
22. Huang Zhengyu
1997
23. Wang Xin
1997
24. Chen Weiming
1997
25. Ma Junliang
1998
26. Chen Yajun
1999
  
1. Cai Haojian
-19
2. Mai Jiajian
-12
3. Huang Zhengyu
-10
4. Chen Weiming
-09
5. Zhang Gong
-09
6. Jiang Jihong
-09
7. Zhang Chenlong
-06
8. Zhang Jiaqi
-06
9. Lu Lin
-05
10. Xiao Zhi
-04
11. Chang Feiya
-03
12. Ma Junliang
-01
13. Li Tixiang
00
14. Li Yuyang
00
15. Han Feng
01
16. Wang Xin
01
17. Chen Yajun
02
18. Dusko Tosic
04
19. Yi Teng
04
20. Chen Zhizhao
06
21. Renatinho
07
22. Cheng Yuelei
09
23. Ding Haifeng
12
24. Eran Zahavi
15
25. Junior Urso
16
26. Tang Miao
16
  
1. Yi Teng
11
2. Huang Zhengyu
10
3. Ma Junliang
09
4. Tang Miao
07
5. Eran Zahavi
04
6. Li Tixiang
04
7. Junior Urso
04
8. Zhang Chenlong
03
9. Chang Feiya
03
10. Jiang Jihong
03
11. Chen Yajun
02
12. Wang Xin
02
13. Cheng Yuelei
02
14. Ding Haifeng
01
15. Chen Zhizhao
-01
16. Zhang Gong
-01
17. Chen Weiming
-01
18. Li Yuyang
-02
19. Xiao Zhi
-03
20. Renatinho
-03
21. Mai Jiajian
-03
22. Zhang Jiaqi
-04
23. Lu Lin
-06
24. Cai Haojian
-06
25. Han Feng
-17
26. Dusko Tosic
-18
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TV France


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating AS Roma Players Rating


Vilnius
Lithuania
Zagreb
Croatia
Volgograd
Russia
Turku
Finland
Stara Valaska
Slovakia
Moskva
Russia
Badaling, Great Wall
China
Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio